ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

 

Tęczowe Przedszkole

Gmina Kłoczew 1.09.2010 r. rozpoczęła realizację 3-letniego projektu pn. „Tęczowe Przedszkola". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego. Działania podjęte w ramach Projektu mają na celu realizację polityki na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz zmniejszenie nierówności             w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie trzech punktów przedszkolnych przy Zespołach Szkół w Kłoczewie, Czernicu i Goździe.

Powszechnie wiadomo, że dzieci, które od najmłodszych lat objęte są edukacją przedszkolną, mają większe możliwości i lepsze prognozy do dobrej pracy i uzyskiwania efektów w szkole. Właśnie przedszkole jest taką instytucją, która zapewnia w przyjazny sposób przygotowanie dziecka do nauki szkolnej. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość i wrażliwość pozwalają na twórcze i efektywne wpływanie na ich wszechstronny rozwój.

W projekcie biorą udział dzieci w wieku 3-5 lat. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach każdego z trzech punktów przedszkolnych zorganizowana została grupa o liczebności do 25 dzieci. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, w każdy dzień roboczy, w godzinach od 8:00 do 15:00. Każde dziecko ma możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (j. angielski, zajęcia z logopedą, rytmika) oraz  uczestnictwa w interesujących wycieczkach.

 

Najlepiej nam razem...

Poznajemy ciekawe zawody

Jedzie pociąg z daleka..... nawet po wodzie

Plac zabaw - nasz plac przygód

Spotkanie z najważniejszym gościem w roku

Zbieramy doświadczenia kulinarne

 

O PROJEKCIE
Gmina Kłoczew rozpoczyna realizację Projektu pn. „Tęczowe przedszkola".
Działania podjęte w ramach Projektu mają na celu realizację polityki na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej poprzez stworzenie trzech punktów przedszkolnych przy Zespołach Szkół w
Kłoczewie, Czernicu i Gozdzie. Utworzenie takich punktów umożliwi skorzystanie dzieciom
z Gminy Kłoczew z edukacji przedszkolnej. Powszechnie wiadomo, iż dzieci, które od
najmłodszych lat objęte są edukacją przedszkolną, mają większe możliwości i lepsze
prognozy do dobrej pracy i uzyskiwania efektów w szkole. Właśnie przedszkole jest taką
instytucją, która zapewnia w przyjazny sposób wprowadzenie dziecka do nauki szkolnej.
Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość i wrażliwość
pozwalają na twórcze i efektywne wpływanie na ich rozwój.
Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców. Udział
w projekcie jest bezpłatny. W ramach każdego z trzech punktów przedszkolnych
zorganizowana zostanie grupa o liczebności do 25 dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez cały
rok szkolny w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 15:00. Każde dziecko będzie
miało możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (j. angielski, zajęcia z logopedą, rytmika).
Będzie również miało możliwość uczestnictwa w interesujących wycieczkach.
Rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych rozpocznie się od organizacji spotkania
informacyjnego dla mieszkańców gminy, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 

 

 

Kontakt
Kierownik Projektu: , Bogusław Szpyt
adres e-mail: boguslaw@kadm.com.pl
Asystent Kierownika: , Robert Kiliszek
adres e-mail: robert_kiliszek@o2.pl
Adres Biura Projektu: 08-550 Kłoczew, ul. Długa 67
telefon/fax:    25 75 43 199    w. 14
Czas pracy Biura: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:40 - 15:40