ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Szkolny Klub Europejski

Od 2003 r. przy Zespole Szkół w Goździe działa Szkolny Klub Europejski.
Należą do niego głównie uczniowie Publicznego Gimnazjum. Opiekunem Klubu jest pani
Iwona Mroczek. Przewodniczącą klubu jest uczennica Maria Paterek.

Główne cele, jakie stawia SKE to:

  • propagowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej
    ( tj. krajach członkowskich, instytucjach europejskich, dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym, wyzwaniach stojących przed współczesną Europą, celach integracji europejskiej)
  • przezwyciężanie uprzedzeń, negowanie aktów przemocy i akceptowanie europejskiej różnorodności
  • rozwijanie wśród młodych obywateli poczucia odpowiedzialności, zwłaszcza za pokój, ochronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury
  • kształtowanie postaw obywatelskich

 

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego

Klub podjął szereg działań mających na uwadze zrealizowanie głównych celów m.in.:

  • propagowanie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej poprzez stałe prowadzenie gazetki ściennej o tematyce unijnej
  • cykliczne organizowanie w maju obchodów Dnia Unii Europejskiej
  • współpraca z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej
  • współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, zorganizowanie lekcji tematycznych z udziałem wolontariuszy CIE.

Do SKE  swoją przynależność zadeklarowało 11 osób z kl.I g oraz 2 osoby z kl.VI. Na spotkaniu inauguracyjnym zostały wybrane władze klubu (przewodnicząca SKE w roku szkolnym 2010/2011 Maria Paterek). Członkowie klubu zmodernizowali Statut oraz opracowali harmonogram spotkań. Spotkania odbyły się dwa razy w miesiącu listopadzie i raz w grudniu. Temat przewodni spotkań to
„Nasi w Unii Europejskiej". W styczniu spotkanie odbyło się w pracowni komputerowej. Uczniowie szukali adresów korespondencyjnych, aby móc pisać e- maile do swoich rówieśników w Europie.

Dnia 31 stycznia  miało miejsce feryjno- karnawałowe spotkanie  członków SKE. Rozmawialiśmy jak w różnych krajach Europejczycy organizują imprezy kulturalne. Jednak najwięcej satysfakcji dostarczyło uczniom samodzielne przyrządzenie  pizzy według przygotowanego włoskiego przepisu. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na degustację i zasłużony odpoczynek. Dzięki temu spotkaniu uczniowie  mieli możliwość  spędzenia aktywnie czasu wolnego podczas ferii.

Pizza po europejsku smakuje wybornie!

opiekun SKE mgr Iwona Mroczek