ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

W roku szkolnym 2006/2007 szkoła nasza wzięła udział w konkursie  organizowanym przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
pt. "Szkoła przyjazna dla Sportu"

W ramach konkursu szkoła musiała wykonaa dwie kroniki dokumentujące faktyczne życie sportowe szkoły - co nasza szkoła wykonała.
Pomimo dużego wysiłku włożonego przez uczniów, nauczycieli wf-u i dyrekcji szkoły nie udało nam się zostać jednym z dziesięciu laureatów tego konkursu w kraju.
Otrzymaliśmy jednak certyfikat promujący sport w naszej szkole.