ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Świetlica wiejska w Gozdzie działająca
w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Współpraca środowiska lokalnego ze szkołą

W latach 2009/11 rozszerzyła się współpraca miejscowej szkoły ze społecznością lokalną Gozda. Dyrektor Zespół Szkół w Gozdzie P. Beata Pieńkosz wspólnie z mieszkańcami realizowali usługę „Utworzenie i prowadzenie świetlicy wiejskiej" w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zostały podjęte działania w kierunku rozwoju kultury na wsi, stworzenia warunków lokalowych do podejmowania działań w celu rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego zarówno przez osoby starsze jak i młodzież oraz dzieci.

Utworzona i prowadzona świetlica kształtuje właściwe postawy i wartości społeczności lokalnej, organizuje system wychowawczy, inspiruje społeczność do zadań pedagogicznych. Angażuje uczniów do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych związanych z tradycjami naszej miejscowości oraz artystycznych (teatr, taniec), sportowych i rekreacyjnych.

Koordynator świetlicy Teodozja Grzyb wraz z grupą osób z pomysłami, mającymi doświadczenie w rozwijaniu dziedzictwa kulturowego utworzyli Izbę Regionalną. Bogato wyposażona „izba" w dawny sprzęt codziennego użytku, różnorodne przyrządy do wykonywania prac oraz meble jest niewątpliwie ciekawym miejscem do prowadzenia lekcji z regionalizmu. Uczniowie naszej szkoły a także szkół z innych miejscowości mogą uczestniczyć w lekcjach edukacyjnych z cyklu: „ginące zawody"- przędzenie, tkanie, w pokazie etapów obróbki lnu przy pomocy tradycyjnych metod, urządzeń i narzędzi.

Powstałe Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gózd pod nadzorem prezesa Teodozji Grzyb nadal prowadzi w szerokim zakresie działania społeczne dla społeczności, współpracuje ze szkołą organizując czas wolny i zintegrowane działania dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób starszych.

Z pozyskanych środków własnych oraz unijnych we współpracy z Urzędem Gminy  wykonano remont sali komputerowej, oraz w pomieszczeniu w której będzie zorganizowana wiejska kuchnia pobudowano kuchnię kaflową z piecem chlebowym, wykonano również  elewację wraz z ociepleniem budynku.

Atrakcje świetlicy wiejskiej (prowadzenie zajęć według ustalonego regulaminu)

dla miejscowej społeczności (dzieci, młodzież) okolicznych szkół, wycieczek) wg zgłoszenia pod nr tel.697758527

  • lekcje edukacyjne z cyklu: „ginące zawody" - izba regionalna
  • zabawy i zajęcia sportowe - sala zabaw
  • zajęcia informatyczne - sala komputerowa
  • spotkania, gry stolikowe i planszowe przy herbacie.

Świetlica wiejska w Gozdzie działająca
w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Przygotowanie do prac przed budynkiem świetlicy w Gozdzie

Prace społeczne na placu przy budynku

Wykonywanie kwiatów z bibuły i kompozycji z zasuszonej trawy i ziół

do palmy wielkanocnej

Reprezentacyjne stroje ludowe

Prezentacja palmy w kościele parafialnym podczas

uroczystości „niedzieli palmowej"

Lekcja tradycji wielkanocnych w szkole

Malowanie pisanek

Malowanie pisanek w budynku świetlicy podczas zajęć

z rękodzieła artystycznego

Prace na działce - przygotowanie pola pod uprawę lnu

Przygotowania do imprezy integracyjnej o okazji Dnia Matki

Ostatnie próby inscenizacji „Jaś i Małgosia" w wykonaniu dzieci podczas zajęć

teatralnych w świetlicy

Uroczystość Dnia Matki w świetlicy w Gozdzie- wielka impreza integracyjna

dla wszystkich mieszkańców Gozda

Powitanie przybyłych gości

W oczekiwaniu na część artystyczną

Inscenizacja bajki „Jaś i Małgosia" w wykonaniu dzieci

UROCZYSTY POCZĘSTUNEK

Przygotowania do imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka

Próba tańca „Krakowiaczek w ramach zajęć tanecznych

Wielka impreza integracyjna w świetlicy w Goździe z okazji Dnia Dziecka przygotowana dla dzieci
z Gozda i okolicznych wiosek:

Kokoszki, Sokoli, Bramki, Gęsiej Wólki

„Krakowiaczek" w wykonaniu dzieci

GRY I ZABAWY SPORTOWE

Zbijanie kręgli

Celowanie do bramki

Slalom

Rzut do celu

PIECZENIE KIEŁBASEK PRZY OGNISKU

W imprezie bawili się wszyscy mieszkańcy. Najliczniejszą grupę  stanowiły

dzieci, które swoje święto zapamiętają na długo...

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI GÓZD

Zrealizowane zadania publiczne finansowane Gminę Kłoczew jako Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym.

1. Zadanie publiczne „Tradycje i obrzędy wiejskiego wesela" 2010r.

Zaprezentowane podczas uroczystości gminnej przez grupę teatralno-muzyczną z Gozda nawiązujące do tradycji, dawnych obrzędów i zwyczajów. Scenariusz wesela „A nasza Kasia za Jasia idzie" jest opracowany w formie broszury wraz z opisami i zdjęciami.


Przyjazd od ślubu


Przyśpiewki weselne


Spożywanie obiadu

2. Zadanie publiczne „Tradycyjne i artystyczne wypieki okolicznościowe" 2011r.

Zadanie polegało na przekazaniu wiedzy w formie warsztatów  z zakresu tradycyjnego wypieku ciasta i chleba oraz zdobyciu umiejętności praktycznych w zakresie wypieków artystycznych i sposobu wykonywania elementów dekoracyjnych na wypiekach.

Podsumowaniem zadania był pokaz i degustacja wypieków tradycyjnych i okolicznościowych dla całej społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości.


Swojski chleb


Dekoracyjny chlebek z Gozda


Dekoraca z ciasta martwego


Pierniki


Róże - wypieki z ciasta martwego


 

3. Zadanie publiczne „ Regionalne wyroby rękodzieła artystycznego" 2012r.

Celem zadania było wykonanie wieńca dożynkowego oraz wytworów rękodzieła artystycznego z zakresu tkania, szydełkowania, wypieku i florystyki. Zadanie było realizowane przez członków stowarzyszenia aktywnie działających na rzecz rozwoju wsi Gózd, nauczyciele, instruktorzy o zdolnościach artystycznych.

Prezentacja zadania odbyła się podczas uroczystości dożynkowych gminnych i powiatowych.


Prezentacja wieńca dożynkowego na dożynkach powiatowych - Ułęż


Prezentacja wieńca


Prezentacja wyrobów rękodzielniczych


Rękodzieło - kwiaty i serwetki

 

opracowała: Teodozja Grzyb