ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący:

Mućka Mateusz


 

Zastępca Przewodniczącego:

Okoń Sebastian


Skarbnik:
 

 

 

Samorządu Uczniowskiego należy:

- reprezentowanie szkoły,

- organizowanie imprez szkolnych,

- pilnowanie porządku na imprezach szkolnych,

- utrzymanie szkoły w czystości i dyscyplinie,

- reprezentacja uczniów na zebraniach i apelach,

- organizacja rozrywek i konkursów.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Witold Łukasiak