ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Rzecznikiem Praw Ucznia w Zespole Szkół w Gozdzie jest mgr Witold Łukasiak.

Rzecznik Praw Ucznia:

 1. Czuwa nad respektowaniem praw uczniów zgodnie z prawami
  i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły.
 2. Rozstrzyga sprawy szkolne między nauczycielem a uczniem.
 3. Współpracuje z pedagogiem w kwestii przeciwdziałania przemocy
  w szkole.
 4. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
 5. Informuje uczniów, jak powinni korzystać ze swoich praw i jak szanować prawa innych.
 6. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń ich praw.
 7. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia swoich praw.
 8. Czuwa nad poszanowaniem godności uczniów.

Stojąc na straży respektowania praw dziecka w szkole pod uwagę należy wziąć przede wszystkim relacje nauczyciel -uczeń, klimat wychowawczy w klasie i w szkole oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.