ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

gify dzieci

Projekt „Radosne Przedszkola w Gminie Kłoczew" realizowany jest od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 roku.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, a co za tym idzie wyrównanie szans edukacyjnych grupie 50 dzieci, poprzez zapewnienie funkcjonowania 3 Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Kłoczew do 07.2014roku.

W Punktach Przedszkolnych w Czernicu, Gozdzie i Kłoczewie w roku szkolnym 2012/2013 znalazło opiekę 50 dzieci z Gminy Kłoczew w wieku 3-4 lata. Do punktu Przedszkolnego w Gozdzie uczęszcza 15 dzieci.
Dzieci przebywają w Punktach Przedszkolnych po 7 godzin dziennie, w tym 5 godzin zajęć dydaktycznych i 2 godziny bezpłatnych zajęć dodatkowych z  języka angielskiego i rytmiki. Dodatkowo dzieci objęte są bezpłatną opieką logopedyczną. W trakcie zajęć każde dziecko otrzymuje bezpłatnie wyżywienie. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju imprezach i konkursach, pasowanie przedszkolaka, dzień babci i dziadka, spotkanie z mikołajem, dzień dziecka, wyjeżdżają na wycieczki.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Katarzyna Łukasiak
Barbara Łukasiak
Katarzyna Kula


Pasowanie przedszkolaków


Mikołaj w przedzszkolu


Wizyta w ośrodku zdrowia


Wizyta u fryzjera


Przygotowanie wielkanocnego śniadania


Wycieczka do Krainy Zabaw