ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

SKŁAD  RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE

Przewodnicząca:

Zastępca:

Skarbnik: