ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

ZARZĄD RADY RODZICÓW


Przewodnicząca: Bąk Agnieszka
Z-ca przewodniczącej: Stonio Anna
Skarbnik: Stępnicka Agnieszka