ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Zadanie publiczne pt. „Kuchnia Regionalna Gminy Kłoczew"

       Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Zespołu Szkół w Gozdzie przy współudziale uczniów klasy II Publicznego Gimnazjum, ich rodziców i dziadków postanowiło ocalić od zapomnienia dawne przepisy regionalne naszej gminy. Zostało zrealizowane zadanie publiczne pt. „Kuchnia Regionalna Gminy Kłoczew".

W tym celu uczniowie pozyskiwali dawne przepisy od babć, sąsiadów bądź mam, a następnie przystąpili do opracowania broszury pt. „Regionalna Książka Kucharska". W dniach 16-20 maja broszurę redagowała grupa 4- osobowa, korzystając przy tym z programu komputerowego Publisher. Następnie broszura skierowana została do druku. Kolejnym etapem było zakupienie niezbędnych artykułów żywnościowych oraz naczyń kuchennych do przygotowania potraw. Nastąpiło to w dniach 20-22 maja. Od 22 do 24 maja uczestnicy zadania publicznego uczyli się trudnej, regionalnej sztuki kulinarnej.

     W dniu 24 maja 2011r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego oraz zadania publicznego poprzez zorganizowanie imprezy międzypokoleniowej połączonej z degustacją 25 potraw. Podczas uroczystości gościliśmy kustosza Muzeum im. H. Sienkiewicza - p. A. Cybulskiego, Sekretarz Gminy Kłoczew - p. G. Pyl, autorki przepisów, rodziców uczniów klasy II, nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów gimnazjum. Broszura z 35 przepisami regionalnymi cieszyła się wielką popularnością wśród społeczności lokalnej.

 opiekun projektu:
mgr Małgorzata Bienias