ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy II gimnazjum zrealizowali projekt pt. „Fauna naszego regionu". Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy o dziko żyjących zwierzętach Gozdu i jego okolic.
Do zadań grupy projektowej należało, zatem:
- zebranie informacji o faunie naszego regionu,
- wykonanie zdjęć fotograficznych  zwierząt w ich środowisku naturalnym,
- rozpoznanie gatunków na fotografiach,
- wykonanie prezentacji multimedialnej,
- opracowanie albumu na podstawie zgromadzonego materiału.

W listopadzie rozpoczęła się realizacja powyższych zadań. Okazało się, że znalezienie i sfotografowanie zwierząt nie jest rzeczą łatwą. W tym celu uczniowie musieli poznać ich zwyczaje, środowisko, w którym żyją . W ich fotograficznym polowanie łupem padły takie zwierzęta jak: sarna, dzik, zając, jaszczurka, żółw, nietoperz, czapla biała i wiele  innych.
W efekcie udało się zgromadzić 88 zdjęć przedstawiających dziko żyjące zwierzęta.
Następny etap naszych prac był nie mniej emocjonujący, bo polegał na rozpoznaniu
i sklasyfikowaniu poszczególnych zwierząt.
Gdy udało się rozpoznać wszystkie zwierzęta na fotografiach, uczniowie dokonali obróbki cyfrowej zdjęć, przygotowując  je  tym samym do prezentacji multimedialnej i albumu.
Wspólnie ustalali kwestie techniczne dotyczące, np. wyglądu tła, rodzaju i koloru czcionki, , ponadto wywołali zdjęcia i opracowali szatę graficzną albumu. Do tej pory nie zostało przedstawione żadne opracowanie dotyczące fauny naszego regionu.
Efekty końcowe pracy a więc prezentacja multimedialna  oraz kolorowy album „Fauna naszego regionu" uczniowie zaprezentowali  6 czerwca . Dzięki realizacji poszczególnych zadań projektowych dowiedzieli się, jak wiele różnych  gatunków zwierząt zamieszkuje naszą okolice.
W realizacji tego zadania niezbędna była wiedza pozyskana na lekcjach biologii, przyrody czy informatyki.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. Na zastawionym przez uczniów stole znajdowały się takie przysmaki jak: łabędzie, biedronki, jeże, żółwie, czy kopiec kreta.
Za projekt odpowiedzialne były: mgr Magdalena Szpadzik i mgr Wioletta Piecek. 

wychowawca
mgr Magdalena Szpadzik

 


Utrudzeni tropiciele przyrody



Wytrawni znawcy fauny i flory dumni z naszej pracy