ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

PROGRAM PRACY

SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

L.P.

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

1

Opracowanie rocznego planu pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego.

Wrzesień

2

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, analiza potrzeb uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego.

Wrzesień / październik

3

Wyjazdy na dni otwarte, prezentacje i spotkania w szkołach średnich (wyjazdy z klasami).

Cały rok

4

Uczestniczenie w konferencjach metodycznych z zakresu poradnictwa zawodowego.

Cały rok

5

Prowadzenie tablicy ogłoszeń „Gimnazjalisto co dalej?"

Cały rok

6

Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

Cały rok

7

Prowadzenie zajęć grupowych (podczas godzin wychowawczych lub na zastępstwach).

Cały rok -  wg potrzeb

8

Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, dyrektorem szkoły.

Cały rok

9

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Rykach.

Cały rok

10

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach.

Cały rok

11

Udział w promocji szkoły (strona internetowa szkoły).

Cały rok

12

Gromadzenie informacji z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego (informatory, ulotki, literatura, czasopisma w Punkcie Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej oraz w pracowni komputerowej - baza danych).

Cały rok

13

Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół średnich, pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy.

Cały rok

14

Nawiązanie kontaktów z Klubami pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Akademickimi Biurami Karier, itp.

Cały rok

15

Udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

Semestr I

16

Współpraca z rodzicami.

Cały rok -  wg potrzeb

 

Opracowała

mgr Wioletta Piecek