ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

 

         

           W kwietniu 2009 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Program skierowany jest do uczniów klasy pierwszej  szkoły podstawowej, a jego pierwszy etap trwa od kwietnia do 20 grudnia. Koncepcja tego projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest rozwijać i wspierać te zdolności. Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanie go do indywidualnych potrzeb dziecka.. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną  poprzez kształtowanie koncepcji kluczowych w oparciu o teorie inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Teoria Gardnera to przede wszystkim  inne spojrzenie na możliwości  rozwojowe dziecka i jego szanse edukacyjne. Dziecko na zajęciach na rozwijać własny potencjał intelektualny, budować motywację do nauki, korzystać
z bogatego zestawu środków dydaktycznych. Nasi uczniowie chętnie uczestniczyli w realizacji zadań projektu.

 realizator projektu w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza

mgr Bożena Lipiec

Bajka "Kot w butach"

Kolędy dla rodziców

Młodzi aktorzy z wychowawcą

Zabawy z "Chustą"

Przygotowanie produktów na surówkę

Zabawy jesienią

Wodne harce na basenie w Kozienicach

Rozwijamy inteligencję logiczno-motoryczną

Olimpiada zdrowia

Wizyta w "Wiejskiej chacie"