ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE
strona głównanapisz do nas

Wspomnienia z Szydłowca

 

W dniach od 18 do 20 czerwca 2004 roku odbył się XII Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, w którym wzięli udział (po raz pierwszy) przedstawiciele Zespołu Szkół w Gozdzie, w składzie: pani Ewa Sowa – opiekun, oraz uczniowie Martyna Stępniak, Joanna Łubianka, Klaudia Wesołowska. Od dwunastu lat corocznie na przełomie maja i czerwca odbywają się spotkania młodzieży i ich opiekunów.
Tegoroczny Zlot Szkół Sienkiewiczowskich odbył się w Szydłowcu,
a jego gospodarzami byli: władze starostwa powiatowego, miasta i gminy, dyrekcja, kadra  i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością  wielu dostojnych gości: Juliusz Sienkiewicz – wnuk naszego wielkiego pisarza, Jan Mela – pierwszy niepełnosprawny, który zdobył biegun północny (wraz z Markiem Kamińskim) oraz kustosz Muzeum w Woli Okrzejskiej – Antoni Cybulski.
W piątek - 18 czerwca nastąpiła inauguracja zlotu na zamku szydłowieckim. Tego dnia odbyły się występy artystyczne, dyskusje opiekunów grup i zaproszonych gości, które zakończone zostały spotkaniem integracyjnym.
19 czerwca  został poświęcony na zwiedzanie Szydłowca i okolic (zamku wybudowanego w latach 1470-1530, późnorenesansowego ratusza, kościoła św. Zygmunta z przełomu XV-XVI w.), Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych oraz wysłuchanie przepięknego koncertu muzyki poważnej w wykonaniu miejscowego zespołu POL-OR/FY.
W niedzielę 20 czerwca odbyła się Msza polowa na Rynku Wielkim
w Szydłowcu, która wyczerpała program tegorocznego zlotu.
Podsumowując tegoroczną imprezę pragniemy stwierdzić, iż było to cudowne przeżycie. Taki wyjazd ma na celu nie tylko nawiązanie nowych znajomości, lecz przede wszystkim wspólną wymianę doświadczeń
i pogłębienie wiedzy o patronie – Henryku Sienkiewiczu.

 

Klaudia Wesołowska - kl.II G
Martyna Stępniak - kl.II G