ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Gozdzie

 

Oddział Przedszkolny B w Zespole Szkół w Gozdzie rok 2013/2014.

Grupa liczyła 16 dzieci. Edukację przedszkolną prowadziła Teodozja Grzyb w wymiarze 22 godz. tygodniowo. Dzieci również uczęszczały na zajęcia komputerowe, jęz. angielskiego, religii, zaj korekcyjno-kompensacyjne z zakresu logopedii.

Poniższe zdjęcia przedstawiają udział dzieci w zajęciach, zabawach, uroczystościach szkolnych, wycieczkach:

 

szkolna uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca

 

lekcja z regionalizmu „Tradycja wielkanocne"

 

zabawy konstrukcyjne w sali

 

pożegnanie zimy - Marzanna

 

wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki „ Farma Iluzji"

 

zabawy na placu zabaw

 

Wychowawca:  Teodozja Grzyb