ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Dnia 22 października 2014 r.  w  Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej  odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia" klasy 1 ze szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gozdzie. Na uroczystość przybyli: Pani Krystyna Kępka- kierownik Samorządowej Administracji Szkół  Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie , Dyrektor Zespołu Szkół w Gozdzie -Pan Paweł Kania, Kustosz Muzeum  - Pan Maciej Cybulski,  Pani Bożena Lipiec -wychowawca klasy oraz rodzice. Uczniowie z klasy pierwszej wykazali się przed rodzicami  i przybyłymi gośćmi, że są gotowi stać się stuprocentowymi uczniami. Po krótkim programie artystycznym odbyło się ślubowanie. Pierwszoklasiści uroczyście ślubowali, że będą godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię, być wiernymi tradycji kraju i szkoły, szanować kulturę i język ojczysty, a także rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę według  posiadanych zdolności i możliwości.  Po czym  Pan Dyrektor  Zespołu Szkól  w Gozdzie  pasował uczniów na pierwszoklasistów, którzy następnie otrzymali pamiątkowe dyplomy i róg obfitości pełen słodyczy. Po uroczystości Kustosz Muzeum - Maciej Cybulski przybliżył dzieciom postać Henryka  Sienkiewicza.Na pamiątkę tego wydarzenia został dokonany wpis w  Kronice  Szkoły.

opr. Bożena Lipiec