ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Małe Przedszkole

"Utworzenie i prowadzenie Małego Przedszkola dla dzieci z terenu gmin Kłoczew" nastąpiło w ramach Proakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej. Przedszkole w Zespole Szkół w  Gozdzie funkcjonuje od 16.02.2009r. Powstało dzięki staraniom Dyrektora Szkoły i Funduszom unijnym z PPWOW. Programem objętych jest 18 dzieci 4 i 5 - letnich zamieszkałych w miejscowościach wchodzących w skład obwodu Zespołu Szkół w Gozdzie. Są to dzieci, które nigdy nie były objęte edukacją przedszkolną. Dzieci przebywają w przedszkolu przez 5 godzin dziennie. Uczą się współpracy w grupie, nabywają doświadczenia, które będą potrzebne w szkole. Większość umiejętności zdobywają poprzez zabawę. Edukacja przedszkolna ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Zajęcia edukacyjne są dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka. Dzieci ćwiczą pamięć poprzez naukę wierszyków, słuchanie bajek. Rozwijają sprawność manualną - rysują, malują kredkami, farbami, lepią z plasteliny itp. Rozwijają logiczne myślenie, poznają najblizsze środowisko. Biorą udział w uroczystościach na szczeblu szkoły i imprezach organizowanych poza terenem szkoły np. wyjazd na spektakl teatralny. Chętnie biora udział w zabawach muzyczno - ruchowych (śpiewają, tańczą). Aktywnie uczestniczą w zajęciach z rytmiki, jezyka angielskiego oraz informatyki, które są prowadzone przez nauczycieli specjalistów.

mgr Henryka Pieńkosz

Uczymy się  poprzez zabawę

Zimowe harce

Byliśmy naprawdę grzeczni...

 

Wyruszamy na wycieczkę

Z wizytą w ogrodzie szkolnym

Smacznie i zdrowo

Z wizytą w teatrze

Jak być zdrowym? - spotkanie z lekarzem

Z komputerem za pan brat!

One, two, three... Po angielsku policz ty!

Lalka Tola zabiera nas w świat rytmiki

"przedszkole uczy i bawi nas..."

Cyrk "Szok"

 

Przedszkolaki teatrze na sztuce "Kopciuszek"

Podróż po Europie

Kto ty jesteś?

Wesołe zabawy

Dzień patrona szkoły

Duże klocki

Rytmika

Dzień Matki

Dzień Dziecka

"w przedszkolu miło płynie czas..."