ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Termin

Treść

Adresaci

Odpowiedzialni

01.09.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego

U

Dyrektor

15.09.2014

Zebranie z rodzicami. Spotkanie trójek klasowych

R

Dyrektor, wychowawcy

do 30.09.2014

Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

R

Nauczyciele

30.09.2014

Wybory Zarządu S.U.

U

W. Łukasiak

październik

Dzień Papieski

U

E. Pieńkosz

14.10.2014

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

N,U

A. Piszcz, I. Mroczek, M. Sobiech, A.Wojda

30.10.2014

Dzień pamięci o zmarłych- porządkowanie grobów

U

M. Sobiech

październik
-grudzień 2014

Konkursy przedmiotowe

U

Nauczyciele

listopad 2014

Ślubowanie klasy I w Muzeum H. Sienkiewicza

U, R

Wychowawca kl.I, Rodzice

07.11.2014

Akademia z okazji Święta Niepodległości

U

A.Kłusek, B. Pieńkosz, I. Mroczek-sztandar

27.11.2014

Dyskoteka andrzejkowa

U

Wychowawcy

24.11.2014

Zebranie z rodzicami

R

Wychowawcy, nauczyciele

grudzień 2014

Betlejemskie Światełko Pokoju

U

M. Szpadzik

19.12.2014

Jasełka -akademia świąteczna

U

E. Pieńkosz

19.12.2014

Powiadomienie uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

U, R

Nauczyciele wychowawcy

19.12.2014

Powiadomienie uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

U, R

Nauczyciele

22 - 31.12.2015

Przerwa świąteczna

 

--------------------------

21.01.2015

Dzień Babci, Dzień Dziadka

U

B. Lipiec, K. Kula, J. Szponder

26.01.2015

Posiedzenie klasyfikacyjne

N

Dyrektor

29.01.2015

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - podsumowujące

N

Dyrektor

24.01.2015

Choinka Noworoczna

U

Rodzice,

nauczyciele

02.02. - 13.02.2015

Ferie zimowe

 

--------------------------

18.02.2015

Zebranie z rodzicami

R

Wychowawcy, Nauczyciele

luty 2015

Egzamin gimnazjalny - szkolna próba

U

Dyrektor, zespoły nadzorujące

luty 2015

Sprawdzian klasy VI - szkolna próba

U

Dyrektor, zespoły nadzorujące

20.03.2015

Pierwszy Dzień Wiosny

U

nauczyciele

01.04.2015

Sprawdzian po kl. VI

U

Dyrektor, zespoły nadzorujące

02.04. - 07.04.2015

Wiosenna przerwa świąteczna

 

--------------------------

21.04.2015

Egzamin gimnazjalny- część humanistyczna

U

Dyrektor, zespoły nadzorujące

22.04.2015

Egzamin gimnazjalny- część matematyczno- przyrodnicza

U

Dyrektor, zespoły nadzorujące

23.04.2015

Egzamin gimnazjalny - jęz yk obcy (angielski, rosyjski)

U

Dyrektor, zespoły nadzorujące

kwiecień 2015

Obchody Dnia Ziemi

U

W. Piecek

maj 2015

Egzamin na kartę rowerową

U

M. Dziubak

30.04.2015

Konstytucja 3 Maja

U

B. Pieńkosz

maj 2015

Dzień Patrona

U

M. Szewczyk, M. Dziubak,
A. Piszcz, I. Mroczek-sztandar

26.05.2015

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

U,R

N-le wychowawcy

26.05.2015

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

U, R

Nauczyciele

26.05.2015

Dzień Matki i Dzień Ojca

R

Wychowawcy przedszkoli i nauczyciele kl. I-III

maj 2015

Udział w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich

U

J. Wroniewicz

01.06.2015

Dzień Dziecka i Dzień UE

U

Rodzice, I. Mroczek, A. Wojda, W.Łukasiak

 

 

 

 

18.06.2015

Posiedzenie klasyfikacyjne

N

Dyrektor

19 - 22.06.2015

Termin składania podań o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne

R

Zainteresowani

25.06.2015

Posiedzenie rady pedagogicznej.
Termin przedstawienia sprawozdań, analiz i wniosków z pracy w roku szkolnym 2013/15 (koła, zespoły itp.).

N

Dyrektor

26.06.2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

U

A.Piszcz, W.Piecek, I. Mroczek-sztandar

29.06. - 31.08.2015

Wakacje

 

-------------------------

27.08. - 28.08.2015

Egzaminy poprawkowe

U

Dyrektor, powołane komisje

 

Konkursy i olimpiady

październik

Kiermasz książek używanych

IV-VI i I-III g

M. Szewczyk, J. Wroniewicz, M. Dziubak

październik

„Zmień oblicze książki"

I-III g

J. Wroniewicz

październik

Powiatowy Konkurs Recytatorski

IV-VI

M. Szewczyk

listopad

Konkurs plastyczny „Portret Pisarza"

IV-VI

J. Wroniewicz

listopad

Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów

IV-VI

M. Szewczyk

grudzień

Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny 2014

I-VI i I-III g

M. Dziubak, M. Szewczyk, J. Wroniewicz

styczeń

Przegląd Kolęd i Pastorałek

3-4 latki

B. Bernaciak

styczeń

Przegląd Kolęd i Pastorałek

IV-VI i I-III g

A. Piszcz

styczeń

Przegląd Kolęd i Pastorałek

3-4 latki

A. Buczek

luty

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

IV-VI i I-III g

M. Dziubak

marzec

„Kangur" - konkurs matematyczny

IV-VI i II-III g

M. Sobiech

kwiecień

Konkurs Ozdób Wielkanocnych

3-4 latki

A. Buczek

kwiecień

Konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"

IV-VI i I-III g

M. Dziubak

kwiecień

„Żyj smacznie i zdrowo"

II g

M. Dziubak

kwiecień

Konkurs plastyczny „Nasza Ziemia"

IV-VI

W. Piecek

kwiecień

„Żyj smacznie i zdrowo"

I i III g

W. Piecek

kwiecień

Test Wiedzy „Życie i twórczość Marii Curie- Skłodowskiej"

I-III g

W. Piecek

kwiecień

Konkurs prewencyjny „Jestem bezpieczny"

IV-VI

M. Dziubak

kwiecień/maj

Konkurs poezji i prozy religijnej

I-VI i I-III g

E. Pieńkosz

maj

Konkurs Piosenki Dziecięcej Młodzieżowej „Śpiewający Słowik"

IV-VI i I-III g

A. Piszcz

maj

Gminny Konkurs Ortograficzny

IV-VI

M. Szewczyk

maj

„Mistrz rachunku"- konkurs matematyczny

IV-VI

M. Sobiech

maj

Konkursy literacko-plastyczne „H. Sienkiewicz naszym patronem"

I-VI i I-III g

M. Szewczyk

Wycieczki

wrzesień/październik

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna: Białowieża, Roztocze, Polesie

I-III g

R. Miłosz

październik

Wycieczka do Warszawy. Centrum Nauki Kopernik.

IV-VI

M. Szewczyk, M. Dziubak

marzec

Wycieczka do redakcji „Twój Głos"

członkowie koła dziennikarskiego

M. Szewczyk, M. Dziubak

kwiecień/ maj

Wycieczka do Warszawy. Centrum Nauki Kopernik.

II-IV

K. Kula

maj

Wycieczka do Lublina. Teatr dla dzieci

3-4 latki

A. Buczek

maj/czerwiec

„Farma Iluzji" Mościska

3-4 latki

B. Bernaciak

► Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie imprezy zobowiązani są do dokonania zapisu
w kronice szkoły i dostarczenie materiałów na stronę www.