ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Podsumowanie zadania publicznego p.t. „Historia naszych okolic"
w Zespole Szkół w Gozdzie. 

Dnia 13.06.3013r. w Zespole Szkół w Gozdzie odbyło się spotkanie miedzypokoleniowe podsumowujące realizację zadania publicznego p.t. „Historia naszych okolic".

     Wśród gości zaproszonych byli: przedstawiciel Gminy Kłoczew p. Krystyna Kieliszek, panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gózd z p. prezes Teodozją Grzyb, panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gęsia Wólka z p. prezes Teresą Celej , panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bramka z p. prezes Dorotą Żmuda, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Zespołu Szkół w Gozdzie, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gozdzie.

      Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Zespołu Szkół w Gozdzie przy współudziale uczniów ich rodziców, krewnych i znajomych, postanowiło ocalić od zapomnienia dawne zdjęcia, broszury, gazety i dokumenty historyczne świadczące o historii najbliższej okolicy.

      W tym celu uczniowie od kwietnia br. pozyskiwali i opracowywali zgromadzone źródła. Następnym etapem było zeskanowanie zdjęć i skierowanie ich do zakładu fotograficznego oraz umieszczenie w antyramach, tworząc w ten sposób wystawę tematyczną poświęconą następującym działom: wojskowość, religijność, dokumenty okresu II wojny światowej, dokumenty powojenne, moda, dzieci, szkolnictwo oraz praca. Najcenniejsze dokumenty pochodzące z okresu I wojny światowej umieszczone zostały w gablocie ekspozycyjnej.

Zakup antyram oraz gabloty ekspozycyjnej został sfinansowany z pozyskanych środków przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Zespołu Szkół w Gozdzie na realizację ww zadania publicznego.

     Prezentacja wystawy odbyła się po przeprowadzeniu rozmowy uczniów Publicznego Gimnazjum z zaproszonymi gośćmi na temat życia na wsi w przeszłości. Uczniowie pozyskali wiedzę dotyczącą prac polowych, ubioru , spędzania wolnego czasu, szkolnictwa, obyczajów naszych przodków w najbliższej okolicy. Spotkanie to okazało się niezapomnianą lekcją historii naszej małej ojczyzny.

opracowanie: mgr Małgorzata Bienias