ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOZDZIE

Szkoła Podstawowa w Gozdzie

 

 

Zespół Szkół w Gozdzie:

  • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
  • Publiczne Gimnazjum

 

Zespół Szkół w Gozdzie istnieje od 1 września 2003r. Uczy się w nim obecnie 195 uczniów
w 12 oddziałach (Radosne Przedszkole, Przedszkole Samorządowe, 2 Oddziały przedszkolne, 6 klas szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum).
Stawiamy na nowoczesność kształcenia, pracę wychowawczą, rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień oraz przydatność dla środowiska lokalnego. Uczymy się w systemie jednozmianowym. Bezpieczna lokalizacja i dobra baza lokalowa naszej szkoły umożliwia swobodę i bezpieczeństwo podczas nauki i zabawy. Kładziemy nacisk na wychowanie, wpajając uczniom nie tylko prawa, ale i obowiązki. Łączymy nowoczesność z tradycją (stale wzbogacamy kącik regionalny). Współpracujemy ze szkołami sienkiewiczowskimi oraz z Muzeum w Woli Okrzejskiej. Uczestniczymy w konkursach, zawodach sportowych, osiągając czołowe miejsca. Pozyskujemy środki finansowe z różnych źródeł i posiadamy stałe grono wieloletnich Przyjaciół szkoły.

  1. nowoczesną i dobrze wyposażoną salą gimnastyczną;
  2. dobrze zaopatrzoną biblioteką poszerzoną o Multimedialne Centrum Informacyjne;
  3. nowoczesnymi pracowniami komputerowymi;
  4. bezpłatne korzystanie z Internetu dla uczniów, rodziców, absolwentów i ludności lokalnej;
  5. świetlicą, kuchnią i łazienkami wyposażonymi zgodnie ze standardami UE;

 

Oferujemy duży wybór zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży: (chór, gra na instrumentach, koło dziennikarskie, koło matematyczne z elementami przedsiębiorczości, koło teatralne, koło sportowe, koło europejskie, koło jęz. angielskiego, wyjazdy na basen).


Gózd 109a 08-550 Kłoczew
tel.    (025) 7550834
fax:  (25) 7964238 
e-mail szkolagozd@op.pl